Khiếu nại của bà Hoàng Thị Thịnh đang được UBND TX Đông Triều chỉ đạo giải quyết

Vừa qua, Trung tâm Truyền thông tỉnh nhận được phản ánh của ông Nguyễn Văn Hiếu, trú tại thôn Hoành Mô, xã Hồng Thái Tây, TX Đông Triều về việc UBND TX Đông Triều không giải quyết đơn khiếu nại của công dân. Tuy nhiên, qua tìm hiểu chúng tôi được biết, vụ việc đã được UBND TX Đông Triều, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND xã Hồng Thái Tây giải quyết theo quy định.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.