Góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện

Phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" là một trong những nội dung lớn được lực lượng vũ trang (LLVT) Quảng Ninh tập trung triển khai, gắn với phong trào thi đua Quyết thắng và các phong trào thi đua khác, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.