Ca khúc "Lời cây đàn tính"

Thứ Hai, 10/05/2021, 16:27 [GMT+7]
.
.

Sáng tác: Đỗ Hòa An 
Biên đạo: Ngọc Anh 

Biểu diễn: Tốp hát múa huyện Bình Liêu

.
.
.
.
.
.
.
.