Bản tin thời sự 19h45' ngày 24/5/2021

Bản tin thời sự 19h45' ngày 24/5/2021

.
.
    .
.
.
.
.
.
.