Hành trình xây dựng chính quyền số của Quảng Ninh

Thứ Sáu, 14/05/2021, 10:53 [GMT+7]
.
.

Xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, tiến tới chính quyền số là mục tiêu lớn của Quảng Ninh. Người dân là đối tượng được thụ hưởng lớn nhất khi các chương trình này được thực hiện thành công. Tuy đích đến vẫn còn chặng đường không ngắn, nhưng việc ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh ghi nhận những kết quả bước đầu.

.
.
.
.
.
.
.
.