Triển lãm hình ảnh động trong quảng bá du lịch Việt Nam

120 bức ảnh chụp các bối cảnh quay đặc sắc tại các vùng miền của Việt Nam được trưng bày tại Triển lãm "Di sản tư liệu hình ảnh động trong quảng bá du lịch Việt Nam" sẽ góp phần quảng bá nền điện ảnh và tiềm năng du lịch của Việt Nam tới đông đảo bạn bè quốc tế.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.
.
.