Hội thảo tư vấn, phản biện Đề án chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh

Chiều 23/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo trực tuyến tư vấn, phản biện Đề án chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tham dự hội thảo có đại diện Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) cùng các đơn vị liên quan.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.