Quảng Ninh: Nhiều giải pháp kiểm soát dịch Covid-19

Thứ Sáu, 14/05/2021, 21:21 [GMT+7]
.
.

Ngày 14/5/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra công văn số 2926/UBND-DL1 về việc thực hiện một số biện pháp kiểm soát để phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

 

,
.