Uông Bí: Vẫn còn nhiều người dân không thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19

.
Video: 20/05/2021 10:26
.
.

Đeo khẩu trang là cách đơn giản và hiệu quả nhất để phòng chống Covid-19. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều người dân chủ quan, không thực hiện các biện pháp phòng dịch. Ghi nhận tại TP Uông Bí.

.
.
.
.