Hát chầu văn ở Quảng Ninh - Khơi nguồn di sản

Quảng Ninh hiện còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa dân gian của các dân tộc. Trong đó, hát chầu văn là loại hình nghệ thuật mang đậm màu sắc hồn Việt, được lưu truyền bảo tồn và phát triển. Việc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Quảng Ninh tham gia Liên hoan Hát văn, hát chầu văn toàn quốc năm 2021 vừa qua là cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Quảng Ninh thông qua loại hình văn hóa phi vật thể này.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.