Hải Hà: Hiệu quả phong trào "Ngày nghỉ cùng nhân dân"

Thứ Hai, 17/05/2021, 09:18 [GMT+7]
.
.

Xác định việc bảo vệ môi trường (BVMT) mang tính bền vững thì việc nâng cao ý thức của mỗi người dân là giải pháp trọng tâm. Thời gian qua, huyện Hải Hà đã có nhiều giải pháp thiết thực vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm với công tác BVMT, trong đó có phong trào “Ngày nghỉ cùng nhân dân”.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về BVMT, huyện Hải Hà đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tháng 10/2020, huyện Hải Hà đã phát động và triển khai phong trào “Ngày nghỉ cùng nhân dân” trên địa bàn toàn huyện. Phong trào đã huy động tất cả CBCCVC và người lao động trong 1 ngày nghỉ định kỳ/tuần tham gia cùng nhân dân tại các địa bàn dân cư thực hiện xây dựng môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Cán bộ, nhân dân xã Quảng Thành tham gia dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn.
Cán bộ, nhân dân xã Quảng Thành tham gia dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Tiêu biểu như ngành giáo dục huyện, phát động triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh từ khối lớp 5 trở lên, chỉnh trang, vệ sinh khuôn viên trường, lớp; tham gia cùng địa phương nơi công tác, ít nhất mỗi tuần một buổi cùng nhân dân địa phương dọn vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh, cây bóng mát, hoa tạo cảnh quan các trục đường, khu dân cư… tham gia tại nơi cư trú, gia đình cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động chủ động phân loại rác thải của gia đình, đồng thời chủ động tích cực tuyên truyền hướng dẫn người thân, nhân dân nơi cư trú tham gia BVMT của địa phương.

Giáo viên mỹ thuật tham gia vẽ tranh tường tạo cảnh quan nơi các trục đường, khu dân cư trên địa bàn.
Giáo viên mỹ thuật tham gia vẽ tranh tường tạo cảnh quan nơi các trục đường, khu dân cư trên địa bàn.
Tính đến thời điểm này, các xã, thôn đã huy động tổng số 16.017 lượt CBCCVC, các em học sinh và người dân tham gia dọn vệ sinh môi trường với tổng số 445 lượt thôn, bản, khu phố; dọn vệ sinh tổng số 669 lượt km đường, mương nội đồng; trồng thêm 25.364 cây xanh, cây hoa; san gạt 390m3 đất và dọn dẹp, chỉnh trang 47 nhà văn hóa thôn.

Đến nay, phong trào “Ngày nghỉ cùng nhân dân” đã lan tỏa rộng khắp tại các địa bàn dân cư, thôn, bản, khu phố và huy động sự tham gia của các CBCCVC các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp huyện cùng nhân dân duy trì ngày chủ nhật xanh tại các thôn, bản, khu phố. Tham gia buổi dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Quảng Thành vào ngày cuối tuần, ông Đặng Xuân Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thành, cho biết: Phong trào “Ngày nghỉ cùng nhân dân” đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong công tác BVMT. Mỗi cán bộ xã đi đầu làm gương thì người dân đồng thuận và tham gia tích cực hơn. Môi trường sạch sẽ thì chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao. Từ đó, mỗi người dân ngày càng có trách nhiệm hơn để BVMT, xây dựng quê hương.

Cán bộ, nhân dân xã Cái Chiên trồng cây xanh trên các trục đường.
Cán bộ, nhân dân xã Cái Chiên trồng cây xanh trên các trục đường.

Song song với phong trào “Ngày nghỉ cùng nhân dân”, huyện Hải Hà cũng tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp, người dân về công tác BVMT. Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng các điểm tập kết, xử lý rác thải sinh hoạt, các hố chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng; lồng ghép công tác vệ sinh môi trường vào hương ước, quy ước để huy động sự vào cuộc của cả cộng đồng... Vào ngày cuối tuần, việc vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, nhổ cỏ dại, trồng hoa trên các trục đường đã trở thành hoạt động nền nếp của mỗi người dân từ các thôn, bản, khu phố trong toàn huyện.

Nhờ có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người dân, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân công tác bảo vệ và cải thiện môi trường trên địa bàn huyện Hải Hà ngày càng được nâng cao.

Trung Thành

.
.
.
.
.
.
.
.